خدمات

⭐ = فروشنده خوب ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس خاص 💎 = سرویس بهتر 💧 = سفارش چند بخشی (dripfeed)

محصولات اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
2537
ویو ایرانی اینستاگرام - View Instagram
14,000 تومان
100 / 200000
2533
لایک میکس - Mixed Like Instagram
25,000 تومان
25 / 200000
2532
لایک ایرانی - Iranian Like Instagram
35,000 تومان
10 / 200000
2531
فالوور میکس - Mixed Follower Instagram
79,000 تومان
100 / 200000
2530
فالوور ایرانی - Iranian Follower Instagram
124,000 تومان
100 / 200000
2534
کامنت رندوم ایرانی - Random Iranian Comment Instagram
195,000 تومان
10 / 10000
2535
کامنت دلخواه اینستاگرام - Custom Instagram Comment
299,000 تومان
10 / 10000
2536
کامنت رندوم انگلیسی - Random English Instagram Comment
299,000 تومان
10 / 10000

محصولات تلگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
2546
💎 بازدید تک پست تلگرام
1,420 تومان
10 / 500000
2547
ری اکشن تلگرام [ 👎 ]
14,336 تومان
10 / 100000
2549
ری اکشن تلگرام [ ❤ ]
15,888 تومان
10 / 5000000
2550
ری اکشن تلگرام [ 🔥 ]
15,888 تومان
10 / 5000000
2548
ری اکشن منفی تلگرام [ 👎😢💩🤮🤬 ]
15,888 تومان
10 / 1000000
2551
ری اکشن تلگرام [ 👍 ]
15,888 تومان
10 / 5000000
2552
ری اکشن مثبت تلگرام [ 👍🤩🎉🔥❤🥰👏🏻 ]
15,888 تومان
10 / 1000000
2539
🚀 ممبر ارزان اروپا [استارت آنی]
42,646 تومان
500 / 600000
2540
⛔ ممبر فیک کانال [ارزان]
44,820 تومان
100 / 18000
2541
⛔ ممبر فیک کانال [40کا روزانه]
58,112 تومان
10 / 50000
2542
👤 هیدن ایرانی | زیر 50کا
61,440 تومان
1000 / 30000
2543
👤 هیدن ویژه | زیر 100کا
64,800 تومان
1000 / 60000
2544
💎 ادلیست گروه [ارزان]
72,900 تومان
1000 / 2000
2545
💎 ادلیست گروه [ظرفیت 50کا]
99,900 تومان
10000 / 50000